ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ

HUNZ-11997 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ

HUNZ-2100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ

HUNZ-3ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 40,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

HUNZ-4ਆਪਣੀ ਖੱਡ

HUNZ-520 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ

  • Apexquartstone-factory